Forum turystyczne serwisu www.turysci.info Forum Index Forum turystyczne serwisu www.turysci.info
Kurorty, hotele, biura - opinie w jednym miejscu!
 
 FAQFAQ   SearchSearch   MemberlistMemberlist   UsergroupsUsergroups   RegisterRegister 
 ProfileProfile   Log in to check your private messagesLog in to check your private messages   Log inLog in 

Agadir

 
Post new topic   Reply to topic    Forum turystyczne serwisu www.turysci.info Forum Index -> Maroko
View previous topic :: View next topic  
Author Message
zypolek
Administrator


Joined: 12 Jun 2008
Posts: 534

PostPosted: 2010-06-16, 19:10    Post subject: Agadir Reply with quote

Do miasta Agadir wybiera?em si? przez kilka kolejnych lat, a? ostatecznie si? uda?o. Biuro podró?y Wezyr da?o mi mo?liwo?? skorzystania z bardzo taniego wyjazdu do hotelu Anezi kosztem 999 z?otych, za co dzi?kuj?. Agadir zamieszkiwane jest przez 700 tysi?cy mieszka?ców, czyli mo?na powiedzie?, ?e jest to po prostu du?e miasto. Na pocz?tek napisz?, ?e Agadir bardziej przypomina zachodnioeuropejski kurort ni? miejscowo?? po?o?on? w Afryce. Powa?nym plusem miasta jest fakt posiadania w?asnego lotniska. Tym sposobem niema konieczno?ci jazdy autokarem przez kilka godzin i po kilkunastu minutach po wyl?dowaniu docieracie do swoich hoteli. Pierwsze co zauwa?y?em jad?c do hotelu to ukochanie przez maroka?skie w?adze rond. W zasadzie co kilkaset metrów kolejne rondo, które wydaje mi si?, ?e nie jest potrzebne, ale by? mo?e w sezonie s? one cz??ciej ucz?szczane. Kolejny tym razem pozytywny czynnik jaki zauwa?y?em to ogromne zainteresowanie uprawianiem sportu. Niezale?nie czy jecha?em na wycieczk? fakultatywn? o 6 rano, czy te? jecha?em do hotelu o godzinie 23, zawsze boiska pi?karskie by?y wype?nione m?odymi ch?opcami graj?cymi w pi?k?.

Miasto jest bardzo du?e, ale strefa turystyczna to powiedzmy cze?? miasta od pocz?tku pla?y do 1000 metrów w g??b miasta. Liczba hoteli jest bardzo du?a, a zdecydowana wi?kszo?? znajduje si? w ofertach polskich biur podró?y. Mój hotel Anezi, w którym sp?dzi?em 7 dni, znajduje si? na wzgórzu, dosy? blisko pla?y. Ogólnie zauwa?a?em, ?e hotele w Agadir nie stoj? na najwy?szym poziomie. Te wiekowe i popularne hotele takie jak w?a?nie Anezi, Kenzi, Oasis, Agador i wiele innych, wymagaj? jak najszybszych zmian. Powinny by? wyremontowane. W Agadir nie zobaczycie takich hoteli jak w egipskim Hurghadzie czy te? tunezyjskim Monatirze. Hotele nie s? pe?ne egzotycznej ro?linno?ci, a te lepsze, dosy? nowe s? ju? bardzo kosztowne. W hotelach nie spodziewajcie si? równie? ogromnej liczby basenów, wodospadów ani te? zje?d?alni. Tak wi?c je?li pasjonujecie si? turystyk?, to wpierw zobaczcie takie kraje jak Turcja, Egipt czy Tunezja, a Maroko zostawcie na „ za jaki? czas”. Agadir przeznaczony jest dla turystów, którzy co? ju? w swoim ?yciu zobaczyli. Tym, na co od samego pocz?tku warto jest zwróci? uwag? w Agadirze jest ruch drogowy. Tak jak w wi?kszo?ci krajów arabskich to katastrofa, trudno tutaj cokolwiek zrozumie?, chyba po prostu trzeba jecha? do przodu. Jeszcze ciekawsze s? przej?cia dla pieszych. ?wiat?a ustawione s? tylko z jednej strony, tak wi?c póki samochody nie przestan? jecha? nie mo?ecie mie? pewno?ci, ?e akurat jest dla was zielone ?wiat?o.
Poruszanie si? po Agadir mo?e by? bardzo tanie. Nale?y korzysta? z pomara?czowych taksówek, które s? ?miesznie tanie. Za przejazd z hoteli Anezi do hipermarketu Marjan po?o?onego pod miastem, zap?acili?my 1 Euro! Droga piechotk? w to miejsce zajmuje oko?o godziny! Pami?tajcie by korzysta? wy??cznie z pomara?czowych taksówek oraz przypomina? kierowcy o w??czeniu taksometru, tak by nie da? si? oszuka?. Nie korzystajcie równie? z bia?ych Mercedesów, gdy? s? to prywaciarze, a ceny u nich s? bardzo wysokie. Tak, wi?c wsz?dzie ?atwo dotrzecie taksówk?.

Bardzo ciekaw? rozrywk? w Agadirze jest niewielkie zoo, które po?o?one jest w pobli?u pla?y. W zoo zobaczy? mo?ecie ma?py, kangury, papugi oraz kilka innych gatunków zwierz?t. Nie jest to rozrywka na kilka godzin, ale spokojnie mo?e wam to zaj?? te kilkana?cie minut. Szczerze mówi?c to by?a moja pierwsza wizyta w zoo od wielu lat. Korzystanie z zoo jest ca?kowicie darmowe, co by?o dla mnie du?ych zaskoczeniem. Poni?ej kilka fotel z zoo.


Pla?a w Agadir jest wspania?a! Piaszczysta, bardzo szeroka, chocia? ze wzgl?dy na mobilno??, morze potrafi zalewa? nawet zdecydowan? wi?kszo?? pla?y. Na pla?y dost?pne s? le?aki oraz parasole z tym, ?e jest ich strasznie ma?o. Wida?, ?e kradzie?e w tym mie?cie to co? zupe?nie normalnego. Zreszt? – nigdzie indziej na ca?ym ?wiecie nie mia?em okazji zobaczenia na raz tak ogromnej liczby ?ebraków., W zasadzie trudno jest przej?? 100 metrów bez spotkania na swojej drodze cz?owieka z wyci?gni?t? r?k?, najcz??ciej s? to osoby bardzo stare. Wniosek? Agadir jest strasznie biednym miastem.
Waluta. 1 dirham jest walut? obowi?zuj?c? tylko w Maroku i nigdzie indziej jej nie kupicie. Na koniec pobytu pieni?dze nale?y wymieni?, gdy? zakazanym jest równie? wywo?enie tej waluty z kraju, ale oczywi?cie nikt tego nie sprawdza. 1 Euro to oko?o 11 dirhamów, 1 dolar to oko?o 9 dirhamów, czyli przek?adaj?c na walut? polsk? dirham to tyle co polskie 35 groszy. Ceny w Maroku s? dosy? polskie, bardzo podobne do tych z jakimi mamy do czynienia w naszych miastach, ale ju? nad Ba?tykiem ceny s? wy?sze.

Gdzie kupowa?? Przede wszystkim w sklepach z wystawionymi cenami. Jest ich bardzo du?o, a nazywane s? UNIPRIX. Ceny s? bardzo atrakcyjne. Je?li chcecie kupowa? u tradycyjnych handlarzy to tylko po wcze?niejszym sprawdzeniu cen w sklepach, tylko wtedy nie dasz si? oszuka?. Handlarze s? bardzo sprytni i potrafi? nakr?ci? klientów do kupna. Nie warto jecha? do hipermarketu – jest bardzo daleko, a ceny s? wy?sze ni? w Uniprixach. Nie polecam równie? wycieczki do suku. O wszystko trzeba si? targowa? i nie ma tam nic ciekawego.
Je?li chodzi o jedzenie podawane w Agadir to trudno doszukiwa? si? tam pewnych tradycyjnych potraw, które mia?by szczególne posmakowa? Polakom. W zasadzie potrawy s? typowe, takie jak w polskich knajpach. Najbardziej popularna jest pizza, dania w?oskie oraz Fast foody. Im dalej od morza tym smaczniejsze potrawy mo?ecie zje??. Polecam chodzenie do knajp nowoczesnych, gdzie zostaniecie obs?u?eni na wysokim poziomie, a potrawy b?d? przygotowane estetycznie. W zwyk?ych ma?ych knajpach ró?nie z tym bywa. W Agadir tylko przy pla?y znajdziecie McDonalds oraz podróbk? KFC o nazwie GFC. Polecam jedzenie tam – jest dosy? tanio, a smakuje prawie jak „nasze” KFC Maroka?czycy s? bardzo mili, ale oczywi?cie ka?da knajpka posiada swojego naganiacza, który zdobywa klientów. Polecam lody w?oskie oraz ga?ki, które sprzedawane s? przy pla?y, obok restauracji McDonalds. Ceny atrakcyjne, a lody bardzo smaczne.


Przy pla?y warto jest cho? kilka razy przej?? si? dosy? d?ug? promenad?. To co zapewne oka?e si? dla was najwa?niejszym spostrze?eniem to … liczba par homoseksualnych. Przez 26 lat ?ycia nie widzia?em tylu facetów chodz?cych za r?k? na ca?ym ?wiecie, co przez jeden tydzie? na tej promenadzie. Szczególnie dziwne jest to ze wzgl?du na ich wiar?, przecie? Islam jest du?o bardziej surow? wiar? i podobnie zreszt? jak w naszej wierze nie akceptuje si? tutaj homoseksualizmu. Je?li chodzi o kobiety, to zdecydowana ich wi?kszo?? ubrana jest w stroje tradycyjne, zas?aniaj?ce ca?e cia?o, ale zauwa?alne jest równie? odchodzenie od tego, bo szczególnie m?ode dziewczyny chodz? ubrane normalnie.
Tym co mnie zaskoczy?o, by?a minimalna liczba podróbek w Agadir. Spodziewa?em si?, ?e kraj ten b?dzie nimi zasypany, tak jak inne kraje afryka?skie. Owszem podróbki by?y, ale nie w takiej liczbie jak mia?o to miejsce w innych krajach. Elementem wyró?niaj?cym Agadir jest równie? liczba handlarzy na pla?y. Jest ich du?o wi?cej ni? spotyka?em w innych krajach, sprzedaj? równie? o wiele bardziej ró?nicowe us?ugi. Mo?na powiedzie?, ?e kupicie u nich wszystko.
Poni?ej wstawiam mapk? Agadiru, na której opisane s? wszystkie najwa?niejsze miejsca w Agadir. Takie mapki za darmo otrzyma? mo?na we wszystkich hotelach.
Agadir warto jest odwiedzi? przynajmniej jeden raz w ?yciu, by zobaczy? jak "wygl?da" ta kultura.

Pe?na wersja opisu tu: Agadir
Back to top
View user's profile Send private message Send e-mail
Display posts from previous:   
Post new topic   Reply to topic    Forum turystyczne serwisu www.turysci.info Forum Index -> Maroko All times are GMT + 1 Hour
Page 1 of 1

 
Jump to:  
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group